Minőségpolitika

Az AUTER Kft. a minőségpolitika és az ebből következő minőségügyi célrendszer megvalósítása érdekében, a Megrendelői igények kielégítésére, valamint a szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésére megfelelően dokumentált minőségirányítási rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. 

A vezetőség kiemelt figyelmet fordít a Megrendelői igények, valamint a jogi, illetve a szabványokban előírt követelmények megismerésére, és az azoknak való megfelelésre. Ezen előírások fontosságát minden érintett munkatársban tudatosítja. A vezetőség létrehozta a társaság minőségpolitikáját, amiben meghatározta a minőségügyi célokat, amit a vezetőségi átvizsgálások alkalmával felülvizsgál, és amennyiben szükséges új célok meghatározása, úgy újra fogalmazza azt. Az AUTER Kft. tevékenységét minden esetben úgy végzi, hogy Megrendelőit a legteljesebb mértékben kiszolgálja, elvárásainak és igényeinek megfeleljen. Ennek keretében segítséget nyújtunk a termékek meghatározásánál (alapadatok, tervezés, kiválasztás), tájékoztatás, ill. egyéb igények, vevői kívánságok, problémák kezelése - ideértve az esetleges kereskedelmi jellegű problémákat - során is. Mindeközben a jogi és szabályozási előírásoknak való megfelelést is betartja cégünk, és betartatjuk partnereinkkel is. A cég megköveteli munkatársaitól, hogy e szempontok szerint folytassák tevékenységüket. A vezetőség az AUTER Kft-nél minden tisztségre meghatározza a minőségcélokat a Minőségpolitikával összhangban. Külön figyelmet fordít arra, hogy e célok mérhetők legyenek, és elősegítsék a folyamatos fejlődést. 

Az AUTER Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden munkaterületen megfelelő felkészültségű személy álljon rendelkezésre, továbbá minden munkahelyen olyan munkatársak dolgozzanak, akik rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítéssel és minőségügyi ismeretekkel.

 

Az AUTER Kft. tevékenységének fókuszában a Megrendelők igényeinek mind magasabb színtű kielégítése áll, amelynek alapja a minőséget befolyásoló belső rendszerek, és az informatika fejlesztése.

 

Figyelmünk középpontjába helyezzük a következőket: 

  • a Megrendelői elégedettség mind magasabb szinten való elérése, ennek mérése, értékelése
  • a vezetőség elkötelezettsége a minőségirányítási rendszer működtetése és a folyamatos fejlesztése iránt
  • a folyamatok tervezésével, ellenőrzésével, annak eredményeinek folyamatos visszacsatolásával kívánjuk megvalósítani az egyre magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás elérését
  • tevékenységünkkel kapcsolatban a későbbiekben esetleg előforduló hibák előzetes kiszűrésére megelőző tevékenységet folytatunk, a ránk vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett

A hatékony megrendelői kapcsolat kialakításához, az információs rendszer olyan fokra történő folyamatos fejlesztésére törekszünk, amely pontos, naprakész, követhető dokumentáltságú tevékenységek által biztosítja a minőségi munka alapfeltételeit. 


Nevünk jó hírének növeléséhez szükségesnek tartjuk: 

  • az általunk végzett tevékenységek - NYÁK és fóliatasztatúra tervezés, gyártás - magas színvonalát, határidők pontos betartását;
  • Árbevételünk évente 12%-kal növekedjen, ezen belül is az export árbevétel dinamikája érje el a 10 %-ot;
  • lehetőleg minősített Alvállalkozók tevékenységének igénybe vételét;
  • a fejlesztési költségeink érjék el az árbevétel 8%-át.

Céljaink eléréséhez az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási szabvány alapján kialakított rendszert működtetjük 

 

Budapest, 2005. június 6


Lázár Tamásné

ügyvezető igazgató

Gyártásközi minőségellenőrzés


Minden egyes darabra kiterjed a vizsgálat. 

Szakadás és zárlat vizsgálat; furat ellenőrzés; furatátmérő ellenőrzés; maratási, retusálási hibák ellenőrzése. 

Dokumentálás az Ellenőrzési naplóban és a NYÁK illetve Előlapfólia Gyártmánykísérő munkalapon. Az ellenőrzéseket a Minőségellenőrzés munkatársai végzik. Az alkalmazandó címkézést a Minőségellenőrzési utasítás című minőségirányítási dokumentum, valamint a vállalat által 2004-ben lefordított IPC-PE-740A nemzetközi szabvány szabályozza. 

Szakadás és zárlat vizsgálat: a lemezeket átvilágítják és összehasonlítják a rajzolatot a diazofilmen lévő rajzolattal. 

Furat és furatátmérő ellenőrzése: a film alapján vizsgálják, hogy minden furat ki van-e fúrva; furatkaliberrel szúrópróbaszerűen ellenőrzik a lemezen lévő furatok átmérőjét. 

Maratás, retusálás ellenőrzése: szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy minden felesleges rezet sikerült-e eltávolítani, maradt-e retusáló festék a kártyán. 

Többrétegű és finom rajzolatú kétoldalas NYÁK esetén elektromos tesztelés ATG A3 repülőtűs tesztelőn.


Végellenőrzés


Minőségellenőrzés munkatársai tételesen ellenőrzik a kész kártyák méretét tolómérővel; zárlatra és szakadásra vizsgálnak nagyítós szemüveggel átvilágítós asztalon, úgy hogy a rajzolatot összehasonlítják a diazofilmen lévő rajzolattal; furatkaliberrel ellenőrzik a furatok végleges átmérőjét. Peremszakadást vizsgálnak a résátvilágítós asztalon, és a Megrendelő kívánsága szerint a Luther-Maeltzer tűágyas tesztelő berendezésen, illetve az ATG A3 repűlőtűs tesztelőn gépi tesztet végeznek. A teszt elvégzésekor a berendezés gépkönyvében leírtaknak megfelelően kell eljárni. A méréshez használt mesterkártyákat "Tesztelve OK" feliratú sárga matricával kell ellátni és különös gondossággal kell tárolni úgy, hogy a kártyák még véletlenül se érhessenek össze a tárolás során.


MinősítéseinkLegfrissebb UL minősítésünk linkje itt: