Széchenyi 2020

Elérhetőség

AUTER Elektronikai Kft.

1163 Budapest, Cziráky u. 26-32

+36 (1) 403 7365

info@auter.hu

Hétfő-Péntek: 8:00 - 17:00 Szombat, Vasárnap: zárva

Minőségügyi célrendszer megvalósítása

Az AUTER Kft. a minőségpolitika és az ebből következő minőségügyi célrendszer megvalósítása érdekében, a vevői igények kielégítésére, valamint a szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésére megfelelően dokumentált minőségirányítási rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. 

A vezetőségünk kiemelt figyelmet fordít a vevői igények, valamint a jogi, illetve a szabványokban előírt követelmények megismerésére, és az azoknak való megfelelésre. Ezen előírások fontosságát minden érintett munkatársban tudatosítjuk. A vezetőség létrehozta a társaság minőségpolitikáját, amelyben meghatározta a minőségügyi célokat, amit a vezetőségi átvizsgálások alkalmával felülvizsgálunk, és amennyiben szükséges új célok meghatározása, úgy újra fogalmazzuk azt. Az AUTER Kft. tevékenységét minden esetben úgy végzi, hogy vevőit a legteljesebb mértékben kiszolgálja, elvárásainak és igényeinek megfeleljen. Ennek keretében segítséget nyújtunk a termékek meghatározásánál (alapadatok, tervezés, kiválasztás), tájékoztatás, ill. egyéb vevői igények, esetleges problémák kezelése.

Az AUTER Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden munkaterületen megfelelő felkészültségű személy álljon rendelkezésre, továbbá minden munkahelyen olyan munkatársak dolgozzanak, akik rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítéssel és minőségügyi ismeretekkel.


Minőségpolitika

Az AUTER Kft. tevékenységének fókuszában a Vevők igényeinek mind magasabb színtű kielégítése áll, amelynek alapja a minőséget befolyásoló belső rendszerek, és az informatika fejlesztése.

Figyelmünk középpontjába helyezzük a következőket: 

  • a vevői elégedettség mind magasabb szinten való elérése, ennek mérése, értékelése
  • a vezetőség elkötelezettsége a minőségirányítási rendszer működtetése és a folyamatos fejlesztése iránt
  • a folyamatok tervezésével, ellenőrzésével, annak eredményeinek folyamatos visszacsatolásával kívánjuk megvalósítani az egyre magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás elérését
  • tevékenységünkkel kapcsolatban a későbbiekben esetleg előforduló hibák előzetes kiszűrésére megelőző tevékenységet folytatunk, a ránk vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett
  • a különféle igényekre történő gyors reagálás, a magas fokú szakmai felkészültség és a rugalmas gyártás
  • termékeinkkel megfeleljünk az Európai Unióban 2006. július elsejétől életbe lépő szigorú környezetvédelmi szabályozásoknak.

A hatékony vevői kapcsolat kialakításához, az információs rendszer olyan fokra történő folyamatos fejlesztésére törekszünk, amely pontos, naprakész, követhető dokumentáltságú tevékenységek által biztosítja a minőségi munka alapfeltételeit, valamint jogi és egyéb követelményeknek való megfelelést.

Nevünk jó hírének növeléséhez szükségesnek tartjuk: 

  • az általunk végzett tevékenységek: NYÁK és fóliatasztatúra tervezés, gyártás magas színvonalát, az időpontok és határidők pontos betartását;
  • Árbevételünk évről évre dinamikusan növekedjen, működésünk eredményessége mellett;
  • lehetőleg minősített Alvállalkozók tevékenységének igénybe vételét;
  • a fejlesztési költségeink érjék el az árbevétel 8%-át.

Céljaink eléréséhez az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány alapján kialakított rendszert működtetjük.

Budapest, 2018. május 3.

Lázár Tamásné

Ügyvezető igazgató


Gyártásközi minőségellenőrzés

Minden egyes darabra kiterjed a vizsgálat, vizuális és szükség esetén elektromos teszteléssel történik.

Szakadás és zárlat vizsgálat; furat ellenőrzés; furatátmérő ellenőrzés; maratási, retusálási hibák ellenőrzése. 

Többrétegű és finom rajzolatú kétoldalas NYÁK esetén minden esetben elektromos tesztelés ATG A3 és A2 repülőtűs tesztelőgépeken.


Végellenőrzés

Minőségellenőrzés munkatársai tételesen ellenőrzik a kész kártyák műszaki paramétereit, szelektív bevonatuk megfelelőségét, panel méretét, mechanikai kivitelezésének megflelőségét; furatkaliberrel ellenőrzik a furatok végleges átmérőjét. Szinte kivétel nélkül az ATG A2 és A3 repűlőtűs tesztelőgépeken elektromos tesztet végeznek, kivéve, ha a nyomtatott áramkör rajzolata ezt nem indokolja, de ez ritkán fordul most már elő. az áramkörök egyre bonyolultabbak, a rétegszámok növekedtek.